Projektstöd Förening (fd. Idrottslyftet)

 1. Hem
 2. Föreningsnytta
 3. Projektstöd Förening (fd. Idrottslyftet)

Projektstöd Förening ersätter det som tidigare hette Idrottslyftet och är ett nytt stöd med nya riktlinjer. Vi har tagit fram ett antal färdiga projektpaket. Projektpaketen finns för att göra det enkelt att ta del av stöd för föreningens utveckling och för att studentidrotten ska utvecklas i linje med vad svensk idrott som helhet strävar efter dvs. föreningar ska kunna växa och bli fler medlemmar och att få fler att trivas och vilja vara fysiskt aktiva inom föreningsidrotten.

Om er förening har en idé kring hur ni kan anpassa er verksamhet i tider av coronarestriktioner så kan ni söka projektstöd för det. Läs mer om det på denna sida och klicka på “Stöd till förening”! 

Vilka projektområden kan jag söka stöd för?

Under perioden 2020–2021 är det tre områden som idrottsföreningar kan söka projektstöd för:  

Område 1 – Få fler ungdomar (13-20 år) att stanna kvar i den organiserade idrotten 

 • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen. 
 • Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta. 
 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande. 

Område 2 – Utbildade ungdomsledare i IF 

 • idrottsövergripande utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden så som SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildning eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling. 

Område 3 – Idrottssvaga områden (ansöks via RF-SISU distriktsförbund) 

 • Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla idrottsföreningar i att bedriva förenings- och idrottsverksamhet som riktar sig till målgruppen. 
 • Medel ska beviljas föreningar som arbetar med angiven målgrupp och antingen är verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i idrottssvaga områden. 

Färdiga projektpaket att söka stöd för

Vi har tagit fram fyra olika paket ni kan söka pengar för:  

 1. Utbildning & mötesplatser 
  Välutbildade ledare, styrelsemedlemmar och en god kunskap om hur andra föreningar arbetar kan göra stor skillnad för att era medlemmar trivs och vill fortsätta träna med er! Det kan handla både om att utbilda de som leder idrottsaktiviteter och de som är engagerade i styrelsen. Detta paket vänder sig också till föreningar som vill arrangera erfarenhetsutbyte genom möten och studiebesök. Genomförs gärna i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.
 2. Börja träna – ”sänka trösklar”  
  Studentidrotten har en stor möjlighet till återrekrytering av studenter till en aktiv livsstil likaväl som personer som tidigare inte varit i kontakt med idrottsrörelsen. Som student kan man prova en ny idrott eller återuppta en idrott som man tidigare hållit på med, men nu på en annan ambitionsnivå. Det övergripande målet med detta projekt är att kunna erbjuda aktiviteter för fler medlemmar hos er. Detta paket syftar till att sänka trösklarna så att fler får chansen att delta oavsett tidigare erfarenhet av fysisk aktivitet.
 3. En trygg och välkomnande förening
  Utveckla föreningsmiljö så fler väljer att idrotta i er förening. Behöver föreningen jobba med eller ta fram en ny värdegrund, få en bättre delaktighet från era medlemmar eller kanske upplever ni tuffa tag på någon av föreningens aktiviteter som föreningen behöver jobba med. Vi premierar projekt där föreningen samarbetar med sin SISU-konsulent processinriktat.
 4.  Fria projekt 
  Här kan föreningen ansöka om projekt som inte faller inom någon av de övriga kategorierna men som har en tydlig koppling att utbilda föreningens aktivitetsledare eller föreningen på andra sätt för att behålla och rekrytera medlemmar.  För att söka detta paket behöver du kontakta vår föreningskonsulent (kontaktuppgifter hittar du här) och rådgöra innan ansökan skickas in. 


Deadline för ansökningar 2020/2021 är:
28 februari
1 april
1 juni
1 oktober
1 december (Endast år 2020)

Bidrag kan sökas för satsningar inom en tvåårig tidsperiod (1/1 2020 – 31/12 2021).  

Vad kan föreningen inte få stöd för:

 • Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel beviljas alltså inte för lägerverksamhet.
 • Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel beviljas inte till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Projektmedel beviljas inte för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Så ansöker ni

Ni ansöker via föreningens sida på IdrottOnline. Här kan du läsa mer om IdrottOnline.

 1. Logga in på IdrottOnline.
 2. Klicka på ”Idrottsmedel”.
 3. Följ anvisningarna.
 • Fyll i samtliga fält. Det är viktigt att ni är så konkreta som möjligt när ni ska uppge vad ni planerar att göra.
 • Välj ett av de fyra olika projektpaketen och var tydliga med hur ni uppfyller kriterierna för dessa. Se projektpaketen ovan.
 • Syftet ska vara tydligt. Vad vill ni uppnå med projektet?
 • Målen ska vara mätbara, t.ex. vi planerar att locka 75 nya studenter till vår förening, vi planerar en utbildning för 15 personer.
 • Genomförande ska beskrivas konkret med hur, vad och när ni planerar era insatser.
 • Budgeten ska vara tydligt specificerad med både intäkter och kostnader. Vid större projekt bifoga gärna en Excel-fil.

Tips vid ansökan 

 • Ansökan för projektet måste skickas in innan projektet startar. Rekommenderat är minst en månad innan projektstart. Stöd ges inte till redan genomförda projekt.
 • Ansökan skickas in via föreningens IdrottOnline-sida. Det är viktigt att samtliga fält fylls i. Uppge också så konkret som möjligt vad ni planerar att göra. Målen bör vara mätbara, t.ex. “vi planerar att locka 75 nya studenter till vår förening” eller “vi planerar en utbildning för 15 personer”.
 • Föreningen bör gå in med en egeninsats ekonomiskt.
 • Ansökan kan endast skickas in av den person som har rollen som ordförande, kassör och/eller Idrottsmedel firmatecknare i IdrottOnline.

Bedömning av projekt

Bedömningsgruppen för Projektstöd Förening består av både styrelse och kanslipersonal. Vi följer Riksidrottsförbundets riktlinjer gällande Projektstöd Förening och gör en individuell bedömning av varje projekt. Utöver dessa riktlinjer har vi restriktioner kring jäv.

Nyheter

Meny