Sveriges Akademiska Idrottsförbund finns till för idrottsföreningar vid universitet, högskolor och folkhögskolor i hela landet. Vårt mål är att det ska finnas minst en studentidrottsförening på varje studieort, och att studentidrott ska vara det självklara valet för studenter som idrottar.

Det här ingår i medlemskapet

Genom att bli medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund får föreningen:

 • Stöd från vårt kansli i föreningsfrågor. Vi har anställd personal som dagligen kan svara på frågor som rör allt från stadgar och ekonomi till arrangemang och utbildning av ledare.
 • Utbildningar (styrelsekunskap, arrangemang, motiverande samtal, ledarskap med mera)
 • Delta på Studentidrottsgalan (i oktober/november varje år) med inspirationsföreläsningar och workshops i aktuella ämnen.
 • Erfarenhetsutbyte och utbildning för föreningar vid regionala träffar.
 • Chefsnätverk för stora föreningar där frågor kring drift av anläggningar, verksamhetsutveckling och omvärldsspaning avhandlas.
 • Nätverk för föreningar med endast en eller ett par anställda.
 • Delta i Student-SM med möjlighet att bli svensk studentmästare
 • Möjlighet att söka bidrag, läs mer om LOK-stöd och möjlighet att söka bidrag via Projektstöd Förening. för att utveckla föreningens verksamhet.
 • Alla era ledare blir automatiskt försäkrade via Riksidrottsförbundets grundförsäkring genom medlemskapet hos oss. Du läser mer om Riksidrottsförbundets grundförsäkring här.
 • Olycksfallsförsäkring för alla medlemmar under aktiviteter eller prova-på-aktiviteter anordnade av föreningen eller förbundet. Du hittar mer information om olycksfallsförsäkringen här. 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i Sveriges Akademiska Idrottsförbund varierar beroende på föreningens storlek och gäller för verksamhetsår 1 juli-30 juni. Medlemsavgiften måste vara betald för att föreningen ska få rösträtt på årsmöte, kunna ansöka om stöd från Projektstöd Förening och delta på Student-SM.

 

 • Upp till 100 medlemmar –> 400 kr
 • 101-300 medlemmar –> 600 kr
 • 301 – 1 000 medlemmar –> 1.000 kr
 • 1001-5000 medlemmar –> 3.000 kr
 • Fler än 5 000 medlemmar –> 4.000 kr

Ansök om medlemskap

Sveriges Akademiska Idrottsförbund finns till för idrottsföreningar vid universitet, högskolor och folkhögskolor i hela landet. Vårt mål är att det ska finnas minst en studentidrottsförening på varje studieort, och att studentidrott ska vara det självklara valet för studenter som idrottar.

Genom att bli medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund får föreningen bland annat:

 • Stöd från förbundets kansli gällande föreningsfrågor.
 • Olika utbildningar och träffar där ni kan utvecklas.
 • Delta i Student-SM och eller på Studentiaden varje år.
 • Möjlighet att söka ekonomiskt stöd i olika former.
 • Alla era ledare blir automatiskt försäkrade via Riksidrottsförbundets grundförsäkring genom medlemskapet hos oss.
 • Ni får en olycksfallsförsäkring för alla era medlemmar under aktiviteter eller prova-på-aktiviteter anordnade av föreningen eller förbundet

Vill du bli medlemförenings hos oss? Ansök här.
Ansökan görs via en IdrottOnline-sida och därför hänvisas du till vår gamla webbplats som ligger på en IdrottOnline-plattform.

Nyheter

Meny