Som medlemsförening i Sveriges Akademiska Idrottsförbund omfattas ni av två försäkringar, Olycksfallsförsäkring för alla medlemmar i föreningen och Riksidrottsförbundets Föreningsförsäkring Bas. Läs mer om försäkringarna nedan och sprid gärna info om olycksfallsförsäkringen till föreningens medlemmar.

Olycksfallsförsäkringen

Som medlemsförening i Sveriges Akademiska Idrottsförbund omfattas föreningens medlemmar av studentidrottens olycksfallsförsäkring hos FOLKSAM. Försäkringen gäller vid skada i samband med träning, tävling, match, turnering och under resor till och från dessa aktiviteter. Medlemmen ska finnas i föreningens medlemsregister i IdrottOnline för att omfattas av försäkringen. Vi har även sammanställt Q&A när det gäller försäkringen – bland annat vad som gäller vid resor med föreningen utomlands och prova-på-aktiviteter.

Så anmäler du en skada

  1. Den skadade medlemmen anmäler själv via Folksam
  2. Uppge att skadeanmälan gäller ”Din kropp och din hälsa” och välj därefter ”Olycksfall vuxen”. Du kommer också att behöva uppge att olyckan inträffade under ”Akademisk idrott” oavsett om det var innebandy, simning, rodd, klättring eller spökboll som du deltog i för att kopplas ihop med studentdrottens försäkring.

Läs mer om villkoren för försäkringen och hur du anmäler en skada

Riksidrottsförbundets föreningsförsäkring BAS

Alla föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) omfattas av en basförsäkring hos FOLKSAM som täcker föreningens grundbehov. Premien för Föreningsförsäkring Bas bjuder RF på. Varje idrottsförening har sedan möjlighet att teckna en egen utökad föreningsförsäkring för att stärka skyddet och anpassa försäkringsskyddet efter behov, till exempel genom att försäkra byggnader, material och teknisk utrustning.

Grundförsäkringens innehåll:

  • Ansvarsförsäkring
  • Utökat ansvar
  • Styrelseansvarsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Patientförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring för ideella ledare, funktionärer och domare
  • Kristerapi

Läs mer om försäkringen och ta del av en mer utförlig beskrivning av försäkringens innehåll hos Folksam.

 Om skada drabbar en ledare eller funktionär
Försäkringen gäller endast föreningens ledare och funktionärer. Om en skada inträffar kontaktar ni Folksam på telefon 0771-950 950 eller via Folksams skadeanmälan via webben.

Nyheter

Meny