Som medlemsförening i Sveriges Akademiska Idrottsförbund omfattas ni av två försäkringar, Olycksfallsförsäkring för alla medlemmar i föreningen och Riksidrottsförbundets Föreningsförsäkring Bas. Läs mer om försäkringarna nedan och sprid gärna informationen om olycksfallsförsäkringen till föreningens medlemmar.

Olycksfallsförsäkringen

Som medlemsförening i Sveriges Akademiska Idrottsförbund omfattas föreningens medlemmar av studentidrottens olycksfallsförsäkring hos FOLKSAM. Försäkringen gäller vid skada i samband med träning, tävling, match, turnering och under resor till och från dessa aktiviteter. Medlemmen ska finnas i föreningens medlemsregister i IdrottOnline för att omfattas av försäkringen.

För att anmäla en skada behöver du ett försäkringsnummer. För att få hjälp med att hitta ert försäkringsnummer, kontakta vår föreningskonsulent här. 

Så anmäler du en skada, steg för steg:

 1. Den skadade medlemmen anmäler själv sin skada till Folksam.
 2. Du får nu valet ”Vad gäller din anmälan”, klicka då på ”Din kropp och din hälsa?”
 3. Nu får du en rull-lista, välj då ”Olycksfall – Vuxen”
 4. Ange dina personliga uppgifter på den person som blivit skadad och klicka på ”Fortsätt”.
 5. Nu ska du ange vad för försäkring det gäller. Välj ”Idrottsförsäkring”, ”samt skriv ”Sveriges Akademiska Idrottsförbund & *försäkringsnummer* under ”Vilken idrott avses” samt föreningens namn under ”Namn på förening”, klicka sedan på ”Fortsätt”.
 6. Nu ombeds du lämna uppgifter om själva skadan och hur du blivit drabbad. Var så detaljerad du kan. När du är klar Klickar du på ”Fortsätt”
 7. Kontrollera så uppgifterna stämmer, klicka sedan på ”Skicka in”.

Läs mer om villkoren för försäkringen och hur du anmäler en skada.

Riksidrottsförbundets föreningsförsäkring BAS

Alla föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) omfattas av en basförsäkring hos FOLKSAM som täcker föreningens grundbehov. Premien för Föreningsförsäkring Bas bjuder RF på. Varje idrottsförening har sedan möjlighet att teckna en egen utökad föreningsförsäkring för att stärka skyddet och anpassa försäkringsskyddet efter behov, till exempel genom att försäkra byggnader, material och teknisk utrustning.

Grundförsäkringens innehåll:

 • Ansvarsförsäkring
 • Utökat ansvar
 • Styrelseansvarsförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Patientförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring för ideella ledare, funktionärer och domare
 • Kristerapi

Läs mer om försäkringen och ta del av en mer utförlig beskrivning av försäkringens innehåll hos Folksam.

 Om skada drabbar en ledare eller funktionär
Försäkringen gäller endast föreningens ledare och funktionärer. Om en skada inträffar kontaktar ni Folksam på telefon 0771-950 950 eller via Folksams skadeanmälan via webben.

Nyheter

Meny