Statligt lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd, är ett bidrag som stödjer idrottsföreningars verksamhet för ungdomar i åldern 7-25 år. Bidraget beräknas på antal aktivitetstillfällen, antal deltagare och antal ledare under en period. Ni registrerar dessa och rapporterar sedan ansökan till Riksidrottsförbundet(RF) via IdrottOnline. Sök LOK-stöd för höstens aktiviteter senast den 25 februari.

Läs mer här om LOK-stödet och hur du ansöker här.

Meny