Om bara några veckor kommer landets lärosäten att fyllas med både nya och återvändande elever. Även om inte alla kommer att vara på plats direkt från kursstart så kan det vara bra att hålla koll på restriktionerna som råder just nu.

Coronarestriktioner har varit med oss under en lång tid men i takt med att utvecklingen gått åt rätt håll så har regeringens plan om restriktionernas avveckling gått framåt. Planen presenterades innan sommaren där restriktionerna under fem steg ska avvecklas. De första tre stegen genomfördes i juni och juli. Det fjärde förväntas genomföras i september men där inget datum är fastställt ännu.

Vilka restriktioner som gäller kan vara lite svårt att hålla reda på då det vart många olika sedan pandemins inledning. Med höstterminen knackandes på dörren hoppas vi att Studentidrotten och föreningarna i vår rörelse kan erbjuda träning och tävling igen, men då är kunskap om rådande restriktioner viktiga.

Nedan följer de restriktioner som gäller just nu. Lokala och regionala restriktioner gäller fortfarande och kan skilja sig på olika ställen i landet.

Rådande maxantal för åskådare och utövare

Maxantalet för deltagare

 • Deltagartaken har höjts för privata sammankomster. För idrottstävling inomhus kan nu upp till 50 deltagare tillåtas och om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare tillåtas. När det kommer till idrottstävlingar som arrangeras utomhus så gäller maximalt 600 deltagare utan anvisad sittplats samt 3000 deltagare om en sittplats anvisas.

  Anvisad sittplats innebär att deltagarna under arrangemanget ska sitta på sina anvisade platser för att falla inom maxtaket för ”anvisad sittplats”. Annars är arrangemanget att se som ett ”utan anvisad sittplats” och de maxtak som gäller då.
 • Vid idrottsarrangemang utomhus, så som motionslopp eller liknande idrottstävlingar får antalet idrottsutövare som befinner sig i start- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900.

  Läs mer om vad pandemilagen innebär för idrotten på RF:S hemsida

Inga allmänna råd för träning och tävling

Folkhälsomyndigheten har tagit bort de allmänna råden kring idrottsaktiviteter och råden riktade specifikt till idrottsföreningar. Istället har alla individet och verksamheter ett ansvar för att motverka smittspridning. Det innebär att det inte längre finns någon särskild begränsning vad gäller träning, tävling och matcher i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar

Pandemilagen om maxantal för åskådare samt utövare gäller fortfarande och beskrivs i rubriken ovan.

Enskildas ansvar

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ligger ett stort ansvar på individnivå där man som utövare bör bedriva sin idrottsliga aktivitet på ett sätt som minimerar risken för vidare smitta. Följande exempel ges på FHM:s hemsida.

 • Försöka hålla avstånd till varandra.
 • Om möjligt inte dela utrustning med varandra. Detta kan t.ex. gälla vattenflaskor, munskydd m.m. som kan överföra saliv.
 • Genomföra aktiviteten utomhus om det är möjligt.
 • Resa till och från aktiviteten på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • Om det är möjligt utföra aktiviteten i mindre grupper.

Verksamhetens ansvar

Enlig Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har alla verksamheter ett ansvar att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. Följande exempel ges på FHM:s hemsida:

 • Verksamheten ser till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel kan användas.
 • Att det finns möjlighet att tvätta händerna eller använda handdesinfektion samt att uppmana till god handhygien genom bra information.
 • Se till att det informeras och skyltas väl att man som idrottsutövare bör stanna hemma vid sjukdom.
 • Markera golven, möblera om eller skapar utrymme för att hjälpa till och hålla avstånd samt undvika trängsel.

Läs mer av Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och anläggningar

Nästa steg i avvecklingen av restriktioner

Steg fyra i avvecklingen av restriktionerna är planerad att genomföras i september. Ett definitivt datum är dock inte fastställt ännu. När nästa steg kan genomföras grundar sig i en bedömning om det rådande smittläget och var samhället är i vaccinprocessen. Steg fyra innebär bland annat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster upphävs. Det innebär att det då inte kommer att finnas ett maxantal för åskådare vid idrottstävlingar på en arena eller för utövare i motionslopp och liknande tävlingar.

Läs mer om regeringens plan för att avveckla restriktionerna

Meny