Sveriges Akademiska Idrottsförbunds första digitala årsmöte äger snart rum, närmare bestämt den 13 maj. Vidare följer uppdaterad information.

Information inför mötet:

Ta del av uppdaterade handlingarna (10 maj) här 

Föregående protokoll från Förbundsmötet 2018

Tid: måndagen 13 maj 2019 klockan 18.00-21.00
Plats: Idrottens Hus och från nedanstående orter via länk

  • Stockholm
  • Malmö
  • Växjö
  • Linköping
  • Umeå
  • Luleå

Bakgrund 

För att få en jämställd och fulltalig styrelse och valberedning i Sveriges Akademiska Idrottsförbund kommer ett extra årsmöte att genomföras måndagen 13 maj. Vi kommer att genomföra mötet på ett antal platser i landet för att göra det möjligt för så många föreningar som möjligt att delta. Platserna har valts utifrån antalet studentidrottsföreningar i regionen samt medlemsantal i dessa. Mötet kommer att ledas från Idrottens Hus i Stockholm där du givetvis är välkommen att fysiskt närvara.

Kvällens program/upplägg/innehåll

18.00               Registrering, fika och mingel 

18.30               Framtidens studentidrott 2025

19.45               Genomgång av spelregler för årsmötet

20.00               Årsmötet startar 

21.00               Årsmötet avslutas 

För mer information, kontakta: cecilia.olsson@saif.se

Meny