Nu finns en engångsmöjlighet att få tusenlappar att spendera fritt, bara genom att säkerställa att ert medlemsregister är uppdaterat.

Visste ni att ett uppdaterat register i IdrottOnline är en viktig del av ansvaret som medlemsförening i SAIF? I coronatider förstår man om det är en sådan rutin som kan ha underprioriterats eller glömts bort när organisationer får andra utmaningar. Nu vill förbundet stötta er i att komma på rätt köl igen och säkerställa medlemsantalet i er förening genom att med hjälp av återstartsmedel från Riksidrottsförbundet uppmuntra er till korrekt statistik.

Vad innebär det?
Att ha ett uppdaterat register innebär att befintliga medlemmar finns i IdrottOnline, att medlemmar vars medlemsperiod löpt ut tas bort ur IdrottOnline samt att det finns en tydlig överlämning kring rutinen från befintlig föreningsstyrelse till nästa. Dessutom så baseras medlemsavgiften till förbundet även på hur många medlemmar som finns registrerade i föreningen, så med ett uppdaterat register innebär det att ni även kommer att få rätt fakturering till kommande medlemsperiod!

Vad krävs för att få ekonomisk ersättning?
För att få ersättningen ska nedanstående tre punkter vara uppfyllda (det går bra att maila svaren till maja.andersson@saif.se):

1) Skriv ert faktiska medlemsantal idag (de som är aktiva och ansökt om/beviljats medlemskap i föreningen), som ska korrelera med registret i IdrottOnline. Har ni annat administrativt system ska det korrelera med IdrottOnline.

2) Skriv en kort text på hur ni jobbar i dagsläget med löpande uppdatering av medlemsregistret (har ni ett annat medlemssystem som integrerar med IdrottOnline så beskriver ni det jobbet och hur ni ser till att importen fungerar).

3) Skriv hur ni gör överlämningar till nya styrelser för att bibehålla rutinen.

 

När får vi ersättningen och vad får vi använda pengarna till?
Mailar ni ovanstående 3 punkter till oss, och IdrottOnline korrelerar, så kommer ni att få ersättning enligt nedan inom två veckor. Detta är alltså pengar som inte måste gå till något förutbestämt. Se det som en morot för att fortsätta det arbete ni gör med systemet och/eller för att komma i gång med dessa rutiner.

1000kr för er som har 1–100 medlemmar
2000kr för er som har 101–200 medlemmar
3000kr för er som har 201+ medlemmar

Möjligheten för dessa extra resurser är tillgängligt fram till 31 augusti 2022.

 

 Maila Maja på Maja.andersson@saif.se

 

Hjälp, vi har ingen rutin för arbetet med medlemsregistret!
Har ni ingen rutin för hur ni jobbar med att få rätt medlemsantal, stämmer siffrorna inte överens mellan IdrottOnline och potentiellt annat system eller känns rensningen för stor och tung just? Maila tillbaka så hjälper vi er! Vi kan ge tips på smidiga rutiner, genvägar i systemen och stötta er i att hitta lösningar som kan fungera för er och att ni därefter får pengarna.


Maila Maja på Maja.andersson@saif.se

Meny