Få upp till 3000kr till er förening att spendera fritt!

Deadline för det lättförtjänta ekonomiska bidraget är förlängt till 31 Oktober! Efter önskemål förlänger vi deadline en allra sista gång! Passa på att säkerställa att ert medlemsregister i IdrottOnline är uppdaterat och ni får upp till 3000 kronor att spendera fritt. 

Visste ni att ett uppdaterat register i IdrottOnline är en viktig del av ansvaret som medlemsförening i SAIF? Förbundet stöttar er i att säkerställa medlemsantalet i er förening genom att med hjälp av återstartsmedel från Riksidrottsförbundet uppmuntra er till korrekt statistik.

Vad innebär det? 
Att ha ett uppdaterat register innebär att befintliga medlemmar finns i IdrottOnline, att medlemmar vars medlemsperiod löpt ut tas bort ur IdrottOnline samt att det finns en tydlig överlämning kring rutinen från befintlig föreningsstyrelse till nästa. Dessutom så baseras medlemsavgiften till förbundet även på hur många medlemmar som finns registrerade i föreningen, så med ett uppdaterat register innebär det att ni även kommer att få rätt fakturering till kommande medlemsperiod!

Vad krävs för att få ekonomisk ersättning?

För att få ersättningen ska nedanstående tre punkter vara uppfyllda:

1) Skriv ert faktiska medlemsantal idag (de som är aktiva och ansökt om/beviljats medlemskap i föreningen), som ska korrelera med registret i IdrottOnline. Har ni annat administrativt system ska det korrelera med IdrottOnline.
2) Skriv en kort text på hur ni jobbar i dagsläget med löpande uppdatering av medlemsregistret (har ni ett annat medlemssystem som integrerar med IdrottOnline så beskriver ni det jobbet och hur ni ser till att importen fungerar).
3) Skriv hur ni gör överlämningar till nya styrelser för att bibehålla rutinen.

När får vi ersättningen och vad får vi använda pengarna till?
Mailar ni ovanstående 3 punkter till maja.andersson@saif.se, och IdrottOnline korrelerar, så kommer ni att få ersättning enligt nedan inom två veckor. Detta är alltså pengar som inte måste gå till något förutbestämt. Se det som en morot för att fortsätta det arbete ni gör med systemet och/eller för att komma i gång med dessa rutiner.

1000kr för er som har 1–100 medlemmar
2000kr för er som har 101–200 medlemmar
3000kr för er som har 201+ medlemmar


Möjligheten för dessa extra resurser är tillgängligt fram till 31 oktober 2022. Maila Maja på Maja.andersson@saif.se
Meny